Jak obliczyć Eva?

0
46
Jak obliczyć Eva?
Jak obliczyć Eva?

EVA (Economic Value Added) to miara wykorzystywana w finansach, która określa wartość dodaną przez firmę w stosunku do jej kosztów kapitału. Obliczenie EVA pozwala na ocenę efektywności zarządzania finansami przedsiębiorstwa oraz na porównanie wyników z innymi firmami w branży. W celu obliczenia EVA należy od zysku operacyjnego firmy odjąć koszt kapitału, który jest obliczany na podstawie kosztu kapitału własnego i obcego. Wynik obliczenia EVA wskazuje, czy firma generuje wartość dodaną dla swoich akcjonariuszy i czy jest w stanie pokryć koszty kapitału.

Metoda obliczania EVA

EVA, czyli Economic Value Added, to jedna z najważniejszych miar wykorzystywanych w finansach przedsiębiorstw. Jest to wskaźnik, który pozwala na określenie wartości dodanej przez firmę w danym okresie. Dzięki EVA menedżerowie mogą ocenić, czy ich działania przyczyniają się do wzrostu wartości firmy, czy też nie. W tym artykule omówimy metodę obliczania EVA.

Metoda obliczania EVA opiera się na prostym wzorze matematycznym. Aby obliczyć EVA, należy od zysku operacyjnego firmy odjąć koszt kapitału. Zysk operacyjny to różnica między przychodami a kosztami działalności operacyjnej firmy. Koszt kapitału to natomiast koszt finansowania działalności firmy, czyli koszt pożyczek, odsetek od obligacji, dywidendy dla akcjonariuszy i inne koszty związane z pozyskiwaniem kapitału.

Wzór na EVA wygląda następująco:

EVA = Zysk operacyjny – Koszt kapitału

Aby obliczyć koszt kapitału, należy najpierw określić WACC, czyli ważony koszt kapitału. WACC to średni koszt kapitału, który firma musi ponosić, aby finansować swoją działalność. WACC składa się z kosztu kapitału własnego i kosztu kapitału obcego.

Koszt kapitału własnego to koszt finansowania, który ponoszą akcjonariusze firmy. Jest to koszt, który wynika z oczekiwań akcjonariuszy co do zwrotu z inwestycji. Aby obliczyć koszt kapitału własnego, należy skorzystać z modelu CAPM, czyli modelu wyceny aktywów kapitałowych.

Koszt kapitału obcego to koszt finansowania, który ponoszą wierzyciele firmy. Jest to koszt, który wynika z oprocentowania pożyczek i obligacji. Aby obliczyć koszt kapitału obcego, należy skorzystać z formuły:

Koszt kapitału obcego = (Oprocentowanie pożyczek x (1 – Stawka podatku dochodowego)) x Waga kapitału obcego

Waga kapitału obcego to procentowy udział kapitału obcego w całkowitym kapitale firmy.

Po obliczeniu kosztu kapitału własnego i kosztu kapitału obcego, należy obliczyć WACC. WACC to średni koszt kapitału, który wynika z ważenia kosztu kapitału własnego i kosztu kapitału obcego według ich wag w całkowitym kapitale firmy. Wzór na WACC wygląda następująco:

WACC = (Koszt kapitału własnego x Waga kapitału własnego) + (Koszt kapitału obcego x Waga kapitału obcego)

Po obliczeniu WACC, można przejść do obliczenia EVA. W tym celu należy od zysku operacyjnego firmy odjąć koszt kapitału, który wynika z WACC. Jeśli wynik jest dodatni, oznacza to, że firma generuje wartość dodaną dla swoich akcjonariuszy. Jeśli wynik jest ujemny, oznacza to, że firma nie generuje wartości dodanej dla swoich akcjonariuszy.

Podsumowując, metoda obliczania EVA jest stosunkowo prosta i opiera się na prostym wzorze matematycznym. Aby obliczyć EVA, należy od zysku operacyjnego firmy odjąć koszt kapitału, który wynika z WACC. Dzięki EVA menedżerowie mogą ocenić, czy ich działania przyczyniają się do wzrostu wartości firmy, czy też nie.

Pytania i odpowiedzi

Pytanie: Jak obliczyć EVA?
Odpowiedź: EVA można obliczyć odejmując od zysku po opodatkowaniu koszt kapitału, pomnożony przez średnią wartość kapitału własnego i obcego.

Konkluzja

Aby obliczyć EVA (Economic Value Added), należy od zysku operacyjnego firmy odjąć koszt kapitału własnego i obcego. EVA jest miarą efektywności wykorzystania kapitału i pozwala ocenić, czy firma generuje wartość dla swoich właścicieli. Im wyższa wartość EVA, tym lepiej dla firmy i jej inwestorów.

Wezwanie do działania: Aby obliczyć EVA, należy odjąć koszt kapitału własnego od zysku netto i podzielić wynik przez wartość kapitału własnego. Aby uzyskać więcej informacji na temat obliczania EVA, odwiedź stronę https://www.linuxindex.pl/.

Link tagu HTML: https://www.linuxindex.pl/

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here