poniedziałek, kwiecień 22, 2024
Na czym polega srebrna reguła bilansowa?

Na czym polega srebrna reguła bilansowa?

Srebrna reguła bilansowa to zasada rachunkowości, która mówi, że przy każdym zapisie księgowym należy równocześnie dokonać przeciwnego zapisu, aby zachować równowagę w bilansie. Oznacza...
Co to są aktywa i pasywa?

Co to są aktywa i pasywa?

Aktywa i pasywa to dwa podstawowe pojęcia w rachunkowości i finansach. Aktywa to wszystkie zasoby, które posiada firma lub osoba, takie jak nieruchomości, samochody,...
Co to jest srebrna a Złota reguła bilansowa?

Co to jest srebrna a Złota reguła bilansowa?

Srebrna i Złota reguła bilansowa to pojęcia z dziedziny rachunkowości, które odnoszą się do zasad prawidłowego bilansowania kont księgowych. Srebrna reguła bilansowa mówi, że...

Czym kieruje się przedsiębiorstwo przy wyborze źródeł finansowania?

Przedsiębiorstwa kierują się różnymi czynnikami przy wyborze źródeł finansowania. Wpływ na to mają m.in. rodzaj działalności, etap rozwoju firmy, potrzeby inwestycyjne oraz ryzyko związane...

Co to jest WACC?

WACC (Weighted Average Cost of Capital) to wskaźnik finansowy, który określa średni koszt kapitału przedsiębiorstwa. WACC uwzględnia koszty zarówno kapitału własnego, jak i obcego,...
Co to wskaźnik struktury pasywów?

Co to wskaźnik struktury pasywów?

Wskaźnik struktury pasywów to narzędzie finansowe, które służy do analizy struktury finansowej przedsiębiorstwa. Wskaźnik ten pozwala na ocenę, jakie proporcje w strukturze finansowej stanowią...
Na czym polega optymalna struktura kapitału?

Na czym polega optymalna struktura kapitału?

Optymalna struktura kapitału to poziom długu i kapitału własnego, który zapewnia firmie najniższy koszt kapitału i maksymalizuje wartość dla akcjonariuszy. W praktyce oznacza to...
Jaka jest pożądaną wartość wskaźnika zaangażowania kapitału własnego?

Jaka jest pożądaną wartość wskaźnika zaangażowania kapitału własnego?

Pożądaną wartością wskaźnika zaangażowania kapitału własnego jest zwykle około 30-40%. Oznacza to, że firma finansuje swoje działania w większości z własnych środków, co daje...
O czym mówi złota zasada finansowa?

O czym mówi złota zasada finansowa?

Złota zasada finansowa to podstawowa zasada, która mówi, że powinniśmy wydawać mniej, niż zarabiamy. Jest to kluczowy element zdrowych finansów osobistych i biznesowych. Zastosowanie...
Co wpływa na koszt kapitału?

Co wpływa na koszt kapitału?

Koszt kapitału jest jednym z kluczowych czynników wpływających na decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw. Wysoki koszt kapitału może ograniczać możliwości rozwoju i inwestycji, podczas gdy niski...

ZOBACZ TEŻ